Les malalties periodontals són processos infecciosos que afecten els teixits que sostenen les dents (os i geniva) i el resultat final, en absència de tractament, pot significar la pèrdua d'aquests últims. No obstant això, aquestes malalties disposen de protocols de tractament ben definits, amb resultats altament predictibles i estables a llarg termini, sempre que el pacient realitzi un manteniment adequat.


¿Són comuns els problemes de periodòncia?

La malaltia periodontal és molt important, ja que és la segona en prevalença per darrere de la càries dental. La periodòncia és clau en la salut bucal. D'entre tots els tractaments dentals, els relacionats amb la periodòncia són els més demandats només per darrere de les càries.


Quins són els problemes de periodòncia més habituals?

Les principals malalties relacionades amb la periodòncia que afecten la dentició són la gingivitis i la periodontitis. Cal posar fi a temps als problemes periodontals per evitar que empitjorin, ja que el tractament de periodòncia en les primeres fases en molts casos se soluciona amb un senzill tractament de profilaxi.

  • Gingivitis: la placa dental i la tosca s'acumulen entre la dent i la geniva ocasionant inflamació de les genives, sagnat...

  • Periodontitis: és un estat més avançat de la gingivitis no tractada, la placa bacteriana i la tosca penetren sota les genives i les complicacions periodontals augmenten.

imatges extretes de la guia il·lustrada per a pacients odontològics de Lacer

La nostra filosofia periodontal és altament conservadora i emfatitza el recentment anomenat tractament mínimament invasiu. A més, no només mantindrem sans seves dents i genives, també tractem els problemes associats a les malalties periodontals com són la presència de "dents llargues", genives asimètriques, somriure gingival o arrels exposades.