Especialitat que reposa l'absència de dents perdudes, mitjançant l'ocupació de diferents materials i procediments.


Tipus de pròtesis dentals

Les pròtesis dentals poden classificar-se atenent a diferents criteris. Com a resum es pot dir que la pròtesi pot ser fixa, com un pont, corones unitàries o pròtesis removibles que sí es poden treure. També, en funció de la quantitat de dents a substituir parlem de pròtesis parcials, que substitueix una dent o més peces de la boca sense arribar a substituir tota una arcada dental, o completes que substitueix a totes les dents d'una arcada.


Pròtesis fixa

La pròtesi fixa sempre roman fixa a la boca del pacient i ajuda a reforçar una peça dental molt deteriorada o a substituir-la. Tipus de pròtesi fixa:

 • Corona / funda: restauració individual per a una peça dental. Es col·loquen sobre la dent natural tallat

  o sobre un implant dental.

 • Incrustació.

 • Pont: substitut de peça dental amb absència almenys d'una peça dental per això es tallen les dents veïns a l'absència perquè pugui recolzar-se en ells.


Pròtesis removible


Prótesis removible completa

Es realitza davant absència de totes les dents per ocupar el lloc de tots aquests.


¿Quina és la seva funció?

Substituir d'una forma ràpida, econòmica estètica i funcional la suplència de totes les dents. En ser removible el pacient pot posar-se-la i treure. Les limitacions d'aquestes pròtesis dentals poden ser:

 •  En la majoria de pacients amb absència de dents de llarga durada el pacient té molt poca geniva i os

  pel que la pròtesi no té bona subjecció.

 • Període d'adaptació per menjar, parlar, acostumar-se.

 • Són fràgils i tenen risc de ruptura.

 • Es poden perdre.

 • Se sol ficar restes de menjar entre la pròtesi removible i la geniva.

  • Avantatges:

  • Econòmiques.

  • Tenir dents.


Pròtesis parcials

Quan cal reemplaçar un o diversos dents naturals

 • Avantatges:

  • Ocupen l'espai de la dent absent.

  • Ajuda a la masticació.

  • Eviten desplaçaments de les dents.

 • Desavantatges:
  • L'estètica és molt millorable.

  • Les dents pròxims pateixen pels ganxos.

  • Sobre els que es recolzen i són molt anti estètics.